Projektu saskaņošana, tehniskie risinājumi

Glass & Wood piedāvā plašu servisu – no skices līdz detalizēta projekta izstrādei un objekta realizācijai, tajā skaitā izstrādājam konstrukciju inženiertehnisko mezglu risinājumus. Mūsu profesionāļi izstrādās jebkuras sarežģītības pakāpes būvju, konstrukciju inženiertehniskos risinājumus. Gadu gaitā uzkrāta liela pieredze un zināšanas visdažādāko būvniecības tehnisko un konstruktīvo uzdevumu risināšanā – gan tipveida, gan individuālos nestandarta projektos. Tas nodrošina mūsu klientam maksimālu drošību saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus.

Kā kompleksu pakalpojumu “Glass & Wood” veic arī projektu saskaņošanu atbildīgajās valsts un pašvaldību institūcijās. Vairums gadījumos – tā ir obligāta un neatņemama sastāvdaļa uzsākot objekta/nekustamā īpašuma būvniecības, rekonstrukcijas vai kapitālā remonta darbus. Realitātē tas ir ilgs un darbietilpīgs process, kas prasa gan zināšanas celtniecības jomā, gan likumdošanā un normatīvajos aktos. Mūsu klientiem par to nav jālauza galva, visu paveiksim mēs.

  • Inovatīvs būvkonstrukciju projekts
  • Stikla griesti
  • Mezglu projektēšana
  • Projektēšana un autoruzraudzība
  • Inovatīvs būvkonstrukciju projekts
  • Stikla griesti
  • Mezglu projektēšana
  • Projektēšana un autoruzraudzība