Kvalitātes politika

SIA „Glass & Wood” darbības sfēra:

STIKLA UN KOKA DURVJU UN LOGU RAŽOŠANA UN MONTĀŽA. IEKĀRTO ĀRĒJO SIENU, STIKLA FASĀŽU UN NES TANDARTA STIKLOTO KOKA KONSTRUKCIJU RAŽOŠAN A UN MONTĀŽA .

SIA „Glass & Wood” mērķis:

Nodrošināt visaugstākās kvalitātes stikla un koka izstrādājumu ražošanu un montāžas darbus, atbilstošiklientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem

SIA „Glass & Wood” politika:

Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes produkciju un pakalpojumiem, kā arī detalizēti pildīt līgumu prasības un noteikumus. Uzņēmuma produkcija un pakalpojumi atbilst saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem, kā arī ārējo tirgu normatīvajiem aktiem, ja tādi ir saistoši.

Uzņēmums definē kvalitāti kā produkcijas izgatavošanu un pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamās produkcijas un pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu un nodrošināt visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi. Par uzņēmuma politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbiniek s un uzņēmuma labā strādājošais. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai produkcijas un pakalpojumu sniegšanai.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē Kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāv īgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, viņi ir tendēti uz kvalitatīvas produkcijas izgatavošanu un pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. 

SIA „GLASS & WOOD” valdes loceklis

Jānis Garančs

2016. gada 17.martā